İşletmenizin, çevresel etkilerini  değerlendirerek, etkilerden kaynaklanan boyutlarını belirlemekte, sorunlara ilişkin çözüm önerileri ortaya koyarak,  aksiyon planlarının oluşturulmasını sağlamaktayız.

Çevresel Etki Boyut Değerlendirmesinde; Çevre Yönetim sisteminde çevre boyutlarının belirlenmesi amacıyla proje başlangıcında çevre ön durum tespit raporu hazırlanarak çevre boyutları belirlenir. Bu işlem yapılırken çevre mevzuatları ve kanundan doğan yükümlülükler de dikkate alınır. Çevre boyutlarının belirlenmesinde, kullanılan hammadde ve malzemelerin ürün özellikleri, kullanım sahaları, taşıma ve depolama özellikleri ve etkin maddeleri tespit edilir. Oluşabilecek herhangi bir kaza durumunda çevreye verecekleri zararlar malzeme güvenlik bilgi formları incelenerek belirlenir. Üretim sırasında ortaya çıkan atıkların havaya, toprağa, suya verilen atıklar, enerji ve doğal kaynak tüketimi, hizmet proseslerinin her bir adımında belirlenir. Çevre boyutlarının belirlenmesinde işletme içindeki tabi olan ve olmayan çalışma şartları ile muhtemel acil hal şartları da dikkate alınır. Belirlenen kriterler ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin temelini oluşturur.