TİM Çevre Danışmanlık Firması olarak; tesis çevresinde inceleme bölgesinin belirlenmesi ve kısa-uzun dönemli ölçümlerin yapılması başta olmak üzere birçok ölçüm hizmeti sunmaktayız.